Animals Potencialment Perillosos

Llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos

Qui la pot demanar?

Persona major d’edat, el propietari de l’animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l’espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, i que no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l’animal. S’inclou també a tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i a les persones que els passegen.

Han de complir a més els següents requisits:

 • Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d’homicidi, lesions o tortures; delictes contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública; delictes d’associació amb banda armada o narcotràfic.
 • Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.

Requeriments

Ser major d'edat i aportar la documentació especificada en el tràmit.

Procediments

Cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb la sol·licitud, una fotografia, amb la llibrera del microxip de l’animal i tota l’altra documentació requerida.

Temps mitjà de resolució

Aproximadament dos mesos. El temps de validesa és de 5 anys.

Observacions

Gossos considerats potencialment perillosos:

 • Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments: akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.
 • Els que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Els que les seves característiques es corresponen amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març:
  • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Marcat caràcter i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
  • Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

Documentació necessària

 • Fotografia de la persona sol·licitant de la llicència.
 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa, amb una cobertura igual o superior a 150.253 euros. En la pòlissa ha de constar el número de microxip del gos.
 • Fotocòpia DNI o CIF.
 • Declaració de no haver estat sancionat.
 • Cens de l’animal.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Certificat d’antecedents penals (sol·licitat per l’Ajuntament).
 • Número de microxip.